دعوای درندگان بر سر شکار به وسط جاده کشانده شد ! + فیلم و عکس ها

ترافیک و بسته بودن خیابان برای رانندگان موضوع جدید و تازه ای نیست. راننده ها هر از چند گاهی بخاطر یک تصادف و یا حادثه مجبورند ساعت ها در ترافیک خیابان ها ساکن بمانند و منتظر شوند تا نیروهای مربوطه راه را باز کنند.

  1. ۱ سال،۶ ماه قبل
  2. ۰
لینک های دانلود: mp4 (۴٫۰ MB) webm (۱٫۸ MB)

حالا در یک جاده خارج از شهر ترافیکی از همین دست رخ داده که مسبب آن دعوای گله ای بین دسته ای از شیرها است. جاده بسته شده بود و سرنشینان با تعجب به مشاهده صحنه جدال چند شیر و یک بوفالو مشغول شدند. صحنه به قدری خطرناک و هولناک بود که هیچ کس جرات خارج شدن از ماشین یا حتی پایین کشیدن شیشه خودور خود را نداشت. سرانجام پس از شش ساعت، جنگ بین درندگان تمام شد و بوفالو توسط شش شیر تکه تکه و خورده شد و راه برای عبور خودورها باز شد.

دعوای شیرها بر سر شکار

دعوای شیرها بر سر شکار

دعوای شیرها بر سر شکار

دعوای شیرها بر سر شکار

همرسانی نوشتار: