حفظ محیط زیست به سبک هدیه تهرانی ! + فیلم و اینستاپست

در عکس های زیر مشاهده می کنید هدیه تهرانی هنرپیشه مشهور کشورمان برای حفظ محیط زیست مشغول جمع آوری زباله های رها شده توسط مردم در طبیعت می باشد.

  1. ۱۲ ماه قبل
  2. ۰