تلاش تحسین برانگیز گوزن یالدار برای فرار از آرواره های کروکودیل ترسناک ! + فیلم

لحظه پافشاری و اصرار کروکودیل برای شکار گوزن یالدار که در حال نوشیدن آب است و مقاومت تحسین برانگیز گوزن برای بقاء تماشایی است.

  1. ۶ ماه،۳ هفته قبل
  2. ۰