ویدیویی جالب از نجات جان مار غول پیکری که در توالت فرنگی گیر افتاده بود ! + فیلم

این مرد شجاع جان ماری را که درون توالت فرنگی یک خانه قدیمی گیر افتاده بود نجات داد.

  1. ۱ هفته،۱ روز قبل
  2. ۰