پورشه های لوکس همچنان در گمرک خاک می خورند + عکس ها

پورشه های لوکسی که در گمرک خاک میخورند

  1. ۱ سال،۴ ماه قبل
  2. ۰
پورشه ها در انتظار حکم نهایی

خودروهای پورشه های لوکس آلمانی که قاچاق ، در انبار سازمان اموال تملیکی در انتظار حکم نهایی خاک می‌خورند.

پورشه های لوکس آلمانی

پورشه های لوکس آلمانی

پورشه های لوکس آلمانی
همرسانی نوشتار: