صدور کیفر خواست برای جراح کیارستمی

پزشک جراح کیارستمی به ایران می آید

عباس کیارستمی پس از اعلام نظرکمیته کارشناسی، ازسوی دادسرای نظام پزشکی به دادگاه بدوی ارسال شد.

  1. ۱ سال،۹ ماه قبل
  2. ۰
کیفر خواست

درحال حاضر فقط برای پزشک جراح کیارستمی کیفرخواست صادرشده است، اما گفته شده درصورت احراز تخلفات احتمالی سایر اعضای تیم پزشکی ممکن است برای سایر افراد نیز کیفرخواست صادر شود. 

صبح امروز پسر مرحوم کیارستمی نیز با حضور در جلسه دو ساعته دادگاه بدوی ضمن مطالعه دوباره آخرین اقدامات صورت گرفته در پرونده به گفتگو با کارشناسان و مسولان پرداخت. 

این درحالی است که خانواده مرحوم کیارستمی تاکنون هیچ شکایتی از تیم پزشکی مطرح نکرده و در این پرونده سازمان نظام پزشکی به عنوان شاکی مطرح است. همچنین گفته شده چند تن از پزشکان مورد اعتماد خانواد کیارستمی نیز این پرونده 300 صفحه ای را به دقت مطالعه کرده و در جریان دقیق نحوه رسیدگی به ماجرا هستند. 

در حال حاضرهیچ حکمی در این پرونده صادر نشده است. ضمن اینکه پرونده پس از بررسی در دادگاه بدوی و صدور حکم از سوی این مرجع قانونی و در صورت اعتراض طرفین قابل رسیدگی در دادگاه عالی نیز خواهد بود. 

براساس این گزارش گفته شده اولویت رسیدگی به این پرونده مربوط به آخرین روزهای مرگ مرحوم کیارستمی و سهل انگاری های احتمالی صورت گرفته دراین خصوص است. ضمن اینکه پرونده درمانی وی در پاریس نیز چندان مهم تلقی نشده پس بنابراین نیازی به ارسال این پرونده نیزنیست.