طرح امحای 33 میلیون نخ سیگار

سوزاندن سیگار هایی به ارزش 4 میلیارد تومان

طرح امحای 33 میلیون نخ سیگار به ارزش 4 میلیارد تومان در استان شیراز

  1. ۱ سال،۹ ماه قبل
  2. ۰
قاچاق سیگار

33 میلیون نخ سیگار قاچاق به ارزش تقریبی 40 میلیارد ریال روز یکشنبه در شیراز امحاء شد.این سیگارها طی سال های 92 تاکنون و با همکاری مجموعه نیروی انتظامی و اداره مبارزه قاچاق کالا کشف شده است.

تصاویر مربوطه رادر زیر مشاهده میکنید


سیگار

سیگار

سیگار

سیگار

سیگار

سیگارسیگار