زنی با چشمانی عجیب

اتفاق وحشت ناک که برای چشمان این زن شناگر افتاد

اثر شوری آب بر روی چشمان این زن او را به شکل زامبی ها در آورده است

  1. ۱ سال،۹ ماه قبل
  2. ۰
غواصی زنان

 شنا یکی از ورزشهای بسیار مفرح می باشد. اما اگر این ورزش با احتیاط و ایمنی  کامل همراه نباشد دارای عواقب گاهی جبران ناپذیری خواهد بود. مخصوصا که اگر شنا در دریا صورت پذیرد. یکزوج جوان قبل از ازدواجشان تصمیم گرفتند که عکس هایی را از خود هنگام شنا در دریای سواحل هاوایی تهیه کنند. اما این زن بدون توجه به رعایت نکات ایمنی و استفاده از از عینک مخصوص به شنا پرداخت و اثر فشار و شوری آب را بر چشمان اورا مشاهده میکنید.

آب شور

آب شور

آب شور
همرسانی نوشتار: