فرشته «نیانجینگ»

تعطیلات آخر هفته برای نجات جان ته خطی ها !

این مرد چینی تعطیلات آخر هفته را کنار پلی به نام «پل خودکشی» می‌گذراند تا مردمی را که قصد پریدن از روی این پل دارند منصرف کند.

  1. ۱ سال،۸ ماه قبل
  2. ۰
فرشته نیانجینگ

فرشته نیانجینگ، کسی است که تا به حال جان 144 انسان به ته خط رسیده را نجات داده است. این مرد چینی تعطیلات آخر هفته را کنار پلی به نام «پل خودکشی» می‌گذراند تا مردمی را که قصد پریدن از روی این پل دارند منصرف کند.با ما همراه باشید تا تصاویری از فرشته نجات انسانها در پر جمعیت ترین کشور دنیا را شاهد باشید. 

فرشته نیانجینگ در حال منصرف کردن یک زن از تصمیم برای خودکشی

فرشته نیانجینگ با کسی که جانش را نجات داده در حال غذا خوردن است

فرشته نیانجینگ مشغول مذاکره با کسی که تصمیم به خودکشی گرفته

فرشته نیانجینگ در حال نجات جان یک فرد

فرشته نیانجینگ