برای نخستین بار در کشور نروژ

زنان همپای مردان در ارتش

در ارتش کشور نروژ، زنان در کنار مردان حضور دارند و مانند آنها آموزش های رزمی می بینند و خود را برای روزهای جنگ آماده می کنند.

  1. ۱ سال،۸ ماه قبل
  2. ۰