برای نخستین بار در کشور نروژ

زنان همپای مردان در ارتش

در ارتش کشور نروژ، زنان در کنار مردان حضور دارند و مانند آنها آموزش های رزمی می بینند و خود را برای روزهای جنگ آماده می کنند.

  1. ۱ سال قبل
  2. ۰
زنان همپای مردان در ارتش
نوداد -

زنان همپای مردان در ارتش

زنان همپای مردان در ارتش

زنان همپای مردان در ارتش

زنان همپای مردان در ارتش

زنان همپای مردان در ارتش

زنان همپای مردان در ارتش

زنان همپای مردان در ارتش

زنان همپای مردان در ارتش

زنان همپای مردان در ارتش


نوشتارهای مرتبط

تازه های سایر حوادث