دادگاه عالی فرانسه اعلام کرد:

تعلیق استفاده از «بورکینی» برای زنان محجبه

دادگاه عالی کشور فرانسه، قانون منع استفاده زنان مسلمان از لباس شنای اسلامی «بورکینی» را در حالت تعلیق قرارداد.

  1. ۱ سال،۸ ماه قبل
  2. ۰
بورکینی

بورکینی، نوعی لباس طراحی شده برای شنا کردن است که حجاب را حفظ می کند و زنان مسلمان در اروپا از آن استفاده می‌ کنند.

بورکینی

بورکینی

بورکینی

دادگاه عالی فرانسه، منع استفاده زنان مسلمان از لباس شنای اسلامی را تعلیق کرد.  پیش از این، برخورد پلیس فرانسه با یک زن مسلمان به‌ خاطر استفاده از بورکینی، خشم زیادی را برانگیخته بود. 
همرسانی نوشتار: