دعوا بین دانش آموزان آلمانی و یهودی

سبیل هیتلری، عامل بازدید از هولوکاست

پسران یک مدرسه آلمانی بوئنوس آیرس که در یک دیسکو با گروهی از دانش‌ آموزان یهودی دعوا کرده بودند، باید از موزه هولوکاست دیدار کنند.

  1. ۱ سال،۸ ماه قبل
  2. ۰
هیتلر

دانش آموزان مدرسه آلمانی در حالی که با رنگ سبیل هیتلری گذاشته بودند و روی بدن خود صلیب شکسته کشیده بودند، با دانش‌ آموزان یهودی دعوا کردند.

مقام های مدرسه و والدین دانش‌ آموزان از این رفتار آنها عصبانی شدند و برنامه بازدید از موزه کشتار یهودیان در جنگ جهانی دوم را برای آنها گذاشتند.

قرار است این دانش‌ آموزان از موزه هولوکاست بوینوس آیرس دیدار کنند.

بنا به گزارش رسانه‌ های آرژانتین، دانش‌آموزان مدرسه لانوس اوئسته به سفری تفریحی در شهر باریلوچه رفته بودند.

این شهر جایی است که اریش پریبکه، از فرماندهان ارشد اس‌ اس، (از سازمان‌ های شبه‌ نظامی آلمان نازی) بعد از جنگ جهانی دوم تا سال 1995 که به ایتالیا مسترد شد، در آن زندگی کرد.

سه نفر از دانش‌ آموزان بلافاصله به پایتخت بازگردانده شدند.

والدین دانش‌ آموزان یهودی گفته‌ اند که این سه دانش‌ آموز با رفتار خود "اهانت" کرده‌ اند.

مدیر مدرسه به خاطر رفتار این افراد پوزش خواسته و گفته است چنین حرکاتی نباید تکرار شود.

پس از جنگ جهانی دوم، شماری از جنایتکاران جنگی آلمان نازی به آرژانتین گریختند و تحت حمایت نظامیان دست راستی آرژانتین قرار گرفتند.