آمبولانس هم جریمه میشود!

مشکلات جدید برای آمبولانس های تبریز

تکنسین های پایگاه 221 در روز چهارشنبه سوم شهریور ماه درساعت 9 و35 دقیقه درهنگامی که یک بانوی بارداری را به بیمارستان الزهرا منتقل کردند باصحنه شگفت آوری مواجه شدن

  1. ۱ سال،۱۰ ماه قبل
  2. ۰
آمبولانس

تکنسین های پایگاه 221 که بانوی بارداری رو که دچار دردهای شکمی شده بود، با اقدامات درمانی به اورژانس بیمارستان الزهرا انتقال و تحویل بخش اورژانس بیمارستان الزهرا داده و در حین مراجعت با قبض جریمه ای بر روی آمبولانس مواجه شدند.

با توجه به تغییرات ساختمانی در بیمارستان الزهرا، ورودی بخش اورژانس ازخیابان ارتش است و هیچ گونه امکانی نیز برای پارک و انتقال بیمار در شرایط عادی و اورژانسی به خودروها مقدور نیست و تکنسین های اورژانس 115 نیز در این مورد مجبور به نگه داشتن آمبولانس در ورودی بخش اورژانس الزهرا بودند که در بازگشت با قبض جریمه پلیس روبرو شده اند

آمبولانس در تبریز
همرسانی نوشتار: