تصاویر/ نجات جان دختر سه ساله روسی

نجات جان دختر به لطف سگ وفادار و دوست داشتنی اش

دختر 3 ساله روسى9 روز به همراه سگش در جنگل هاى سیبرى سرگردان بود.

  1. ۱ سال،۵ ماه قبل
  2. ۰
سگ قهرمان
نوداد -

کارینا سه سال و هفت ماهه با نوشیدن آب رودخانه و خوردن توت هاى جنگلى زنده ماند روز دهم سگش او را تنها مى گذارد و روز یازدهم با کمک برمى گردد

شایان ذکر است که او حداقل صدمات را دیده است


کارینا 3 ساله

کارینا 3 ساله

کارینا 3 ساله

کارینا 3 ساله


همرسانی نوشتار:

loading...