کودکان در دامن حریق

مهدکودکی در محله تهرانسر در آتش سوخت

در این حادثه به هیچکس آسیبی نرسید.

  1. ۱ سال،۸ ماه قبل
  2. ۰
آتش سوزی در تهران

ساعت 5 صبح دیروز در محله تهرانسر، شهرک بازرگانی طبقه دوم یک ساختمان سه طبقه به مساحت 100 متر مربع با کاربری مهد کودک آتش گرفت. 

آتش گرفتن مهد کودک

آتش گرفتن مهد کودک

آتش گرفتن مهد کودک

آتش گرفتن مهد کودک

همرسانی نوشتار: