دیشب، در برج اسپاسکی مسکو

تصاویر/ جشنواره بین المللی نظامی _ موزیکال

دیشب، در شهر مسکو روسیه و در برج اسپاسکی این شهر، فستیوال بین المللی نظامی_موزیکال با حضور نظامیان کشورهای مختلف در جهان برگزار شد.

  1. ۱ سال،۸ ماه قبل
  2. ۰
جشنواره بین المللی نظامی_موزیکال

در تصاویر پایین، این فستیوال بزرگ و جذاب را با حضور نوازندگان ارکستر کشور ایتالیا، رقاصان اسکاتلندی، گروه شو از اسلوونی، گارد افتخار قزاقستان، نوازندگان ارکستر نظامی بلاروس و... مشاهده می کنید.

فستیوال بین المللی نظامی_موزیکال

جشنواره بین المللی نظامی_موزیکال

جشنواره بین المللی نظامی_موزیکال

جشنواره بین المللی نظامی_موزیکال

جشنواره بین المللی نظامی_موزیکال

جشنواره بین المللی نظامی_موزیکال

جشنواره بین المللی نظامی_موزیکال

جشنواره بین المللی نظامی_موزیکال

جشنواره بین المللی نظامی_موزیکال

جشنواره بین المللی نظامی_موزیکال

جشنواره بین المللی نظامی_موزیکال

جشنواره بین المللی نظامی_موزیکال

جشنواره بین المللی نظامی_موزیکال

جشنواره بین المللی نظامی_موزیکال

جشنواره بین المللی نظامی_موزیکال

جشنواره بین المللی نظامی_موزیکال

جشنواره بین المللی نظامی_موزیکال

جشنواره بین المللی نظامی_موزیکال

جشنواره بین المللی نظامی_موزیکال

جشنواره بین المللی نظامی_موزیکال