انفجار مهیب در مرکز توزیع برق ستارخان

باز هم حادثه ایی دیگر در غرب تهران

به گفته شاهدان عینی خسارات زیادی به این مرکز وارد شده و هم اکنون برق منطقه نیز قطع شده است.

  1. ۱ سال،۸ ماه قبل
  2. ۱
انفجار در ستارخان

وحشت غرب تهران را فرا گرفت. 

مرکز توزیع برق ستارخان (طرشت) به علت فشار برق بالا منفجر شده و شعاع نور برق کل منطقه را فرا گرفت.

با انفجار این مرکز، صدای مهیبی ایجاد شد که مردم وحشت زده به خیابان ها ریخته اند. به گفته شاهدان عینی خسارات زیادی به این مرکز وارد شده و هم اکنون برق منطقه نیز قطع شده است.

انفجار در ستارخان

انفجار در ستارخان
همرسانی نوشتار: