رمزگشایی از پرواز یک غریبه از خاک ایران

چرا جنگنده های «سخو 34» در همدان مستقر شدند؟

در وسط ماه اوت رسانه های گروهی جهان خبر بمباران مواضع داعش توسط جنگنده های روسی از راه نزدیک با استفاده از فرودگاه همدان ایران پخش کردند.

  1. ۱ سال،۸ ماه قبل
  2. ۰
سو-34

بار سنگین کشف و بمباران هدف، بر دوش هواپیماهای موشک بر مافوق صوتی «تو 3 م 22» نیروهای هوافضای روسیه بود که در حدود یک هفته از باند فرودگاه دولت متفق پرواز می کردند. پرواز جنگنده های روسی «سو سی ام 30» و «سو سی 35» که سپر بمب افکنها بودند از فرودگاه دیگر منطقه خاور میانه، پایگاه سوری حمیمیم صورت می گرفت.

بار سنگین کشف و بمباران هدف، بر دوش هواپیماهای موشک بر مافوق صوتی «تو 3 م 22» نیروهای هوافضای روسیه بود که در حدود یک هفته از باند فرودگاه دولت متفق پرواز می کردند. پرواز جنگنده های روسی «سو سی ام 30» و «سو سی 35» که سپر بمب افکنها بودند از فرودگاه دیگر منطقه خاور میانه، پایگاه سوری حمیمیم صورت می گرفت.

غیر از جنگندههای مزبور در همدان هواپیماهای «سو 34» هم دیده شدند که طبق گزارش رسانه ها،آنها پشتیبان بمب افکنهای «تو 3 م 22» در حملات به هدفهای زمینی بودند. می توان حدس زد که «سو 34» کار ناتمام شده هواپیماهای دوربرد را تکمیل می کرد. ولی، به نظر می رسد که مأموریت اصلی «سو 34» چیزی دیگر بود.

دلیل عمده ای که تردیدی در کار گیری مناسب با هدف «سو 34» مانند بمب افکن معمولی از فرودگاه همدان این است که قبلاً «سو 34» پروازها را موفقانه از پایگاه حمیمیم هم انجام می داد. بنابراین، اگر استقرار «تو 3 م 22» در فرودگاه همدان به دلیل صرف جویی چشمگیر سوخت و مدت زمان رسیدن به هدف مطرح است و کاملاً منطقی به نظر می رسد، جابجایی «سو 34» تعجب آور است. چون بمب افکنهای «سو 34» می توانستند باهم با جنگندهای سپر از فرودگاه حمیمیم پرواز کرده در منطقه هدفگیر به «تو 3 م 22» بپیوندد. همین دلیل گواه آن است که حضور آنان در همدان تصادفی نمی باشد. توجیه منطقی کارگیری مشترک از هواپیماهای موشک بر دوربرد و جنگندهای بمب افکن کوتاه برد این بود که «سو 34»، نه برای بمباران مواضع داعش بلکه نوعی سپر رادیوالکترونیک هواپیماهای موشک بر بود. به خاطر آنکه «سو 34»، از جنگندهای هوافضای روسی که دارای مجموعه ضد رادیوالکترونیک موسوم به "حیبینی" می باشد. این دستگاه رادیوالکترونیک، بینایی هواپیماها و ایستگاهای رادار دشمن را در تلاش رعد وی عقیم می کند. این دستگاه همچنین می تواند پیام انعکاس شده را تحریف نموده ایستگاه رادار دشمن فریب بدهد. تمام این توابع را دستگاه کوچک زیر بدنه «سو 34» انجام می دهد در حالی که «تو 3 م 22» فقدان چنین کار است.

در زمان اتحاد شوروی، عمل سپر هواپیماهای دور برد توسط دستجات از جنگندهایی که با دستگاه رادیوالکترونیک مجهز بودند، به کار برده می شد. در آن زمان جنگندهای «تو پی 16» و «تو پی دی 22» این عملیات را انجام می دادند. ملزم بودن جنگندها مجهز با دستگاه رادیوالکترونیک در آن نهفته است که هر جنگنده موشک بر دوربرد، واحد مهم و گرانبها می باشد. تلف شدن این جنگنده، ضربه ای به اقتصاد و اقتدار کشور است. هر کشوری که جنگندهای آن در جریان عملیات از فرودگاه کشور دیگر رهگیر شدند، ریسک دارد ، اعتبار نظامی خود را از دست بدهد. به دلایل فوق الذکر، صرف نظر از آن که داعش فاقد پدافند هوایی می باشد، پرواز حتی در ارتفاع بیش از ده هزار متر نمی تواند کاملاً جلو حمله در هوا مانند آن که در ماه نوامبر سال گذشته با جنگنده «سو 24» رخ داده است بگیرد. طبیعی است که سپر اصلی هواپیماهای موشک بر، جنگندهای «سو سی ام 30» و «سو سی 35» تأمین می کردند که مجهز با دستگاه رادیوالکترونیک هم بودند. معذالک، دشمن بالفعل شانسی قادر به رهگیر هواپیماهای موشک بر نداشت چه برسد به تجسس و رعدیابی جنگندهای روسی.