سه هزار متخصص روسی وارد ایران می شوند

احداث شهرک مسکونی جدید برای روسها در بوشهر

پنج تا هفت هزار نفر برای ساخت این نیروگاه بکار گرفته می شوند که دو سوم آنها متخصصین روس و یک سوم ایرانی هستند.

  1. ۱ سال،۸ ماه قبل
  2. ۰
نیروگاه اتمی بوشهر

سورن آمبارسومیان مدیر عملیات اتم استروی اکسپورت در نیروگاه بوشهر به خبرنگار تاس گفت که شهرک جدیدی برای اقامت متخصصین اتمی روس در بوشهر احداث خواهد شد. این شهرک «خلیله» نام گرفته است. به طور همزمان شهرک سابق «مروارید» نیز بازسازی خواهد شد.

به گفته آمبارسومیان، پنج تا هفت هزار نفر برای ساخت این نیروگاه بکار گرفته می شوند که دو سوم آنها متخصصین روس و یک سوم ایرانی هستند. ابتدا کارهای ساخت و مونتاژ انجام خواهد گرفت و مرحله بعدی اواخر سال 2017 آغاز می شود. عمده تجهیزات برای ساخت این نیروگاه از روسیه به ایران ارسال می شود. علاوه بر این، طبق توافقات موجود، شرکت های ایرانی نیز می توانند برای تامین تجهیزات بلوک 4 و تا حدی 3 اقدام کنند.