باز هم یک پتروشیمی طعمه حریق شد

پتروشیمی مبین عسلویه در آتش سوخت

با آتش سوزی ایستگاه گاز پتروشیمی مبین در عسلویه، گاز و برق کل منطقه پتروشیمی فاز یک پارس جنوبی قطع شده و کلیه مجتمع‌های تولیدی از سرویس خارج شدند

  1. ۷ ماه،۲ هفته قبل
  2. ۰
آتش سوزی در پتروشیمی مبین عسلویه
نوداد -

تصاویری که در زیر مشاهده می کنید عکسهای پتروشیمی مبین عسلویه است که در آتش می سوزد:

آتش سوزی در پتروشیمی مبین عسلویه

آتش سوزی در پتروشیمی مبین عسلویه

آتش سوزی در پتروشیمی مبین عسلویه

آتش سوزی در پتروشیمی مبین عسلویه

آتش سوزی در پتروشیمی مبین عسلویه

آتش سوزی در پتروشیمی مبین عسلویه

آتش سوزی در پتروشیمی مبین عسلویه