باز هم یک پتروشیمی طعمه حریق شد

پتروشیمی مبین عسلویه در آتش سوخت

با آتش سوزی ایستگاه گاز پتروشیمی مبین در عسلویه، گاز و برق کل منطقه پتروشیمی فاز یک پارس جنوبی قطع شده و کلیه مجتمع‌های تولیدی از سرویس خارج شدند

  1. ۱ سال،۴ ماه قبل
  2. ۰