1. شهروند خبرنگاری

375 دلار خرج یک ماهی قرمز

یک استرالیایی ۳۷۵ دلار خرج کرد تا ماهی قرمز ۹ دلاری اش را نجات دهد

آنها ماهی کوچولو را با داروی مسکن آرام کردند و با یک پنس مخصوص، ریگ کوچکی را که در گلویش گیر کرده بود در آورند.

  1. ۵ ماه قبل
  2. ۰
375 دلار خرج یک ماهی قرمز
نوداد -

خیلی ها وقتی ماهی قرمز خانگی آنها مریض می شود کار خاصی نمی کنند 

ولی "اما مارش" ۲۱ ساله، سریع ماهی بیمار ۹ دلاری (۱۲ دلار استرالیا) خود را که کانکر نام دارد، به درمانگاه حیوانات برد و دامپزشکان نیز بدون اینکه نگاه تعجب آمیزی به صاحب ماهی کنند، سریع دست به کار شدند.

375 دلار خرج یک ماهی قرمز

تازه های سایر حوادثپربازدیدترین های هفته


نظرات خوانندگان

در حال بارگیری ...