گزارش تصویری از مراسمی عجیب و باورنکردنی

پرستش دختران به عنوان الهه زنده در کشور نپال !

یک دختر در فرهنگ و آداب هندوها در نپال و هند کوماری به عنوان یک الهه زنده برگزیده می شود و در نقش الهه پراواتی پرستیده می شود.

  1. ۱ سال،۸ ماه قبل
  2. ۱
پرستش دختران

خرافه پرستی و رسم و رسوم عجیب و غریب دیرینه هندو ها تمامی ندارد آن چنان که گاهی اقداماتی از سویشان دیده می شود که بسیار باورنکردنی و عجیب هستند.طی مراسم جشنی که هندوها برگزار می کنند کوماری بر روی شانه های کاهنان از معبد بیرون آمده و داخل کجاوه ای که مردها آن را حمل می کنند خواهد نشست. کوماری به عنوان الهه مادر پرستیده می شود یک چشم بر روی پیشانی خود دارد که نشانه دانش است. او در سال 13 بار برای مراسم مذهبی از معبد خارج می شود.

پرستش دختران

پرستش دختران

پرستش دختران

پرستش دختران

پرستش دختران

پرستش دختران