جام جهانی پرتاب پستانک

قهرمان جهان پرتاپ پستانک از دهان خود

جام جهانی پرتاب پستانک که جدید ترین دوره آن در فرانکفورت آلمان برگزار شده است ، هر کس بتواند پستانک را از دهان خود به مسافت بیشتری پرتاب کند ، قهرمان جهان خواهد شد

  1. ۱ سال،۱ ماه قبل
  2. ۰
جام جهانی پرتاب پستانک
نوداد -

مسابقات عجیب زیادی در دنیا وجود دارند 

که شاید از نظر دیگران کاملا بی فایده و از سر دلخوشی جلوه کنند اما خیلی های دیگر آن را به شدت جدی می گیرند.

یکی از این مسابقات که حتی برای آن جام جهانی نیز در نظر گرفته اندهمرسانی نوشتار:

بنر تلگرام