قمه زنی، بدعت یا خریت

دستور قضایی برای برخورد با قمه‌زنی

دادستان کل کشور از برخورد با هنجارشکنی‌ها در ایام عزاداری امام حسین(ع) و اقداماتی از قبیل قمه‌زنی در این ماه خبر داد

  1. ۱ سال،۷ ماه قبل
  2. ۰
قمه زنی

مسئله قمه‌زنی از جمله مسایلی است که امروز در جهت ضربه زدن به حیثیت و اعتبار مکتب تشیع استفاده می‌شود.

همه باید بدانند که امروز قمه‌زنی مسئله‌ای است که مورد توجه شیعه انگلیسی و به‌نحوی دشمنان است و آنها می‌خواهند به این

طریق چهره تشیع و عزاداران امام حسین(ع) را ملکوک کنند. 

وظیفه دادستان‌ها و نیروی انتظامی نیز این است که با رفتارهای ناهنجار و هنجارشکنی‌ها در ماه محرم برخورد کنند.