عکس آخرین دیدار

آرزوی کهنه سرباز ویتنامی برآورده شد

کهنه سرباز بریتانی آرزو داشت، قبل از مرگ خود اسب قدیمی و وفادارش را ببیند که مسئولان بیمارستان این آرزو را محقق ساختند

  1. ۱ سال،۷ ماه قبل
  2. ۰
عکس آخرین دیدار

کهنه سرباز جنگ ویتنام روبرتو گونزالس،

اسب خود را در تاریخ 21 مه در خارج از بیمارستان دید. 

مورفی در سن آنتونیو،که به تگزاس سفر کرده بود، میخواست برای آخرین بار اسب خود را ببیند که بیمارستان تگزاس این آرزو را برآورده کرد.

او دو روز بعد درگذشت.