تصاویر حیرت انگیز رعد و برق در سراسر جهان

عجیب ترین صاعقه یا آدرخش های قابل توجه در دنیا!

رعد برق یکی از نشانه های هوای بارانی و برفی است و رازهای بسیار زیادی دارد که می تواند باعث شگفتی شما نیز باشد.

  1. ۱ سال،۷ ماه قبل
  2. ۰
رعد و برق در سراسر جهان

برق در جریانات هوایی بالا و پایین قوی داخل ابرهای کومولونیمبوس تاریک شکل می گیرد. 

در این شرایط قطرات آب، تگرگ و کریستال های یخ با یکدیگر برخورد می کنند.

دانشمندان عقیده دارند که این برخوردها بارهای الکتریکی را در ابر به وجود می آورد. بارهای الکتریکی منفی و مثبت در ابر از یکدیگر جدا می شوند.

بارهای منفی به بخش پایین تر ابر سقوط می کنند و بارهای مثبت در بخش های میانی و بالاتر می مانند.

رعد و برق در سراسر جهان

رعد و برق در سراسر جهان

رعد و برق در سراسر جهان

رعد و برق در سراسر جهان

رعد و برق در سراسر جهان

رعد و برق در سراسر جهان

رعد و برق در سراسر جهان

رعد و برق در سراسر جهان

همرسانی نوشتار: