زن ستودنی شبکه های اجتماعی

مردی درشت اندام از یک زن ریز نقش کتک خورد!

مردی که قصد تجاوز جنسی به یک زن داشت به شدت از این زن ریزه کتک خورد و در انگلستان سوژه رسانه‌ها شد

  1. ۱ سال،۶ ماه قبل
  2. ۰
مرد قوی هیکل از یک زن کتک خورد

زن یاد‌شده پیش از اینکه مرد مهاجم قصد خود را عملی کند با حلقه کردن دسته‌کلید در انگشتان خود توانسته ضربه‌های کاری به سر و صورت مهاجم وارد کرده و او را بیهوش کند.

بسیاری از کاربر‌های شبکه‌های اجتماعی دفاع جانانه این زن را ستودند. 

مرد قوی هیکل که به قصد تجاوز به این زن حمله کرده بود بعد از به هوش آمدن توسط پلیس بازداشت شد.
همرسانی نوشتار: