خواننده محکوم شده نام نبرده

یک خواننده زیرزمینی به زندان و شلاق محکوم شد !

عباس جعفری دولت آبادی، روز شنبه ۱۵ آبان در نشستی گفت دادگاه یکی از خوانندگان زیرزمینی را به ۱۰ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم کرده است.

  1. ۱ سال،۶ ماه قبل
  2. ۰
خواننده محکوم شده نام نبرده

دادستان تهران از خواننده محکوم شده نام نبرد، اما طی ماه های اخیر امیر تتلو، خواننده زیرزمینی، بازداشت شده بود. 

امیر حسین مقصودلو با نام هنری امیر تتلو شهریور ماه بازداشت شد و پس از گذشت نزدیک به دو ماه، اوایل آبان آزاد شد.

او به اتهام تشویق به فساد و فحشا بازداشت شده بود.

همزمان با آزادی این خواننده، دادستان تهران اعلام کرده بود که محاکمه تتلو در پی شکایت بازپرس دادسرا و برخی اتهامات دیگر

برگزار شد و متهم در این جلسه عذرخواهی کرد.