مار سمی مسافران هواپیما را وحشت زده کرد ! + فیلم

نقل از دیلی میل، مسافران وقتی مار خال خالی سبزی آویزان از سقف داخل هواپیما دیدند وحشت زده شده و شروع به داد و فریاد کردند.

  1. ۵ ماه،۳ هفته قبل
  2. ۰
نوداد -

ایندالسیو مدینا، مردی که دقیقا در صندلی محل افتادن مار نشسته بود در شبکه های اجتماعی نوشته که به محض دیدن مار از وحشت از جا پریدم و خدمه آن را با پتو گرفته و در مخزنی گذاشتند البته در این حادثه صدمه ندیده و بابت آن از هواپیمایی هیچ خسارتی نگرفتم.