قوطی کنسرو دردسر ساز

توله خرس قطبی گرفتار زباله شد !

به دنبال انتشار عکس‌هایی از یک توله خرس قطبی که یک قوطی خالی کنسرو در دهانش گیر کرده بود، اداره حفاظت طبیعی یکی از جزایر شمال روسیه به مردم هشدار داد که در دور انداختن زباله دقت بیشتری داشته باشند.

  1. ۱ سال،۶ ماه قبل
  2. ۰
توله خرس قطبی گرفتار زباله شد

به نظر می‌رسد که دندانه‌های تیز لبه قوطی باعث چسبیدن قوطی به دهان توله خرس شده بود و به گفته محیط‌بان‌های محلی که قبلا توله خرس را در همین وضعیت دیده بودند، به مدت چند هفته قادر به غذا خوردن نبوده است.

محیط‌‌بان‌ها توله خرس و مادرش را با تفنگ بیهوش کردند و موفق شدند قوطی را با کمترین خونریزی از دهانش جدا کنند.

مدیر حفاظت طبیعی جزیره رنگل می‌گوید "این اتفاق باعث پررنگ‌تر شدن خطراتی شده است که زباله‌های انسانی ممکن است برای حیوانات ایجاد کنند."

آقای گرودزف می‌گوید موارد مشابه زیادی دیده که زباله انسانی بر حیات وحش جزیره رنگل تاثیر داشته است. او می‌گوید "حیوانات ممکن است کیسه‌های پلاستیکی را که قبلا حاوی مواد غذایی بوده بخورند."


"حتی موردی مشاهده شده که یک روباه سرش را در سطل بازیافت بطری کرده و دیگر نتوانسته سرش را بیرون بیاورد."

اداره حفاظت طبیعی جزیره رنگل به طور مداوم بهترین روش‌های دور انداختن زباله را به مردم یادآوری می‌کند که کمترین آسیب را به حیوانات برسانند.

الگزاندر گرودزف می‌گوید "قوطی کنسرو دردسر ساز را گروهی از کارگران دور انداخته بودند که از قضا خودشان مسئول پاکسازی جزیره از پسماندهایی بودند که مقداری از آنها بازمانده دوران اتحاد جماهیر شوروی بوده است."