این شیر است نه بچه گربه !

ماجرای عکس یادگاری با مرگ ! + ویدئو

یک مرد جوان سعی داشت برای اثبات شجاعت خود، عکسی در حال لمسِ یک ماده شیر بگیرد.وی برای این کار، به ماده شیری که قلادۀ آن به دست نگهبانِ باغ وحش بود، نزدیک شد.

  1. ۱ سال،۳ ماه قبل
  2. ۰
لینک های دانلود: mp4 (۱٫۲ MB) webm (۶۸۸٫۱ KB)
نوداد -

ماده شیر سرگرمِ وسیله ای بود که نگهبانِ باغ وحش جلوی او گذاشته بود و در همین حال، مردِ جوان به شیر نزدیک شد و ژستِ لمسِ یک گربۀ بی آزار را گرفت آن گاه دستش را به شیر کشید. در این هنگام، ماده شیر نعره ای کشید و به او حمله ور شد و قلاده از دست نگهبان رها شد و ماده شیر در برابر مرد جوان، بر روی دو پا ایستاد.

مرد جوان پس از تقلایی مرگبار، سرانجام به مدد نگهبان باغ وحش از دهان مرگ جست. 


همرسانی نوشتار:

loading...