توقف سارق فراری توسط مرد آب فروش با حرکت رزمی به سبک جکی چان ! + فیلم

مرد آب فروش موفق شد با اجرای یک فن رزمی خاص و دیدنی سارقی را که قصد فرار از دست پلیس داشت، متوقف کند تا پلیس او را دستگیر کند.

  1. ۳ ماه،۱ هفته قبل
  2. ۰
نوداد -
در این کلیپ مشاهده می کنید که سارق فراری از دست پلیس با حرکت رزمی مرد آب فروش متوقف شد.