ترکیدن عجیب نهنگ غول پیکر در ساحل بعد از خودکشی ! + فیلم

ویدئوی ترکیدن نهنگ عظیم شکار شده بعد از سوراخ کردن شکمش توسط صیاد

  1. ۷ ماه،۲ هفته قبل
  2. ۰
نوداد -

این نهنگ به طرز عجیبی خود را به ساحل رسانده و خودکشی می کند، بعد از مدتی که از مرگش میگذرد برای خالی کردن ساحل از جسد عظیمش این اتفاق می افتد.