آتش گرفتن خودرو در هنگام حرکات نمایشی مسابقه اتومبیلرانی 12 تماشاگر را مصدوم کرد !

در این ویدیو مشاهده می کنید که تعداد زیادی از تماشاگران با آتش گرفتن هولناک این خودرو و پرتاب شعله های آتش به سوی آنها آسیب می بینند.

  1. ۱ سال قبل
  2. ۰