تصاویر 32 جان باخته نفتکش ایرانی آتش گرفته در آب های چین ! + عکس

تصاویر 32 سرنشین جان باخته نفتکش ایرانی «سانچی» را مشاهده می کنید.

  1. ۱۱ ماه،۱ هفته قبل