نفتکش ایرانی در آستانه غرق شدن است ! + فیلم

لحظه غرق شدن نفتکش ایرانی «سانچی» را مشاهده می کنید.

  1. ۵ ماه قبل
  2. ۰