تصاویری از انفجار مرگبار تانکر سوخت در سنندج + عکس ها

اتوبوس بر اساس آمار ترمینال حامل ۱۱ مسافر ۲ راننده و یک کمک راننده بوده است.

  1. ۱ هفته،۵ روز قبل
  2. ۰