رکوردی جدید در کتاب گینس ثبت شد

پیچیدن یک سیگار 90 متری برای یاد بود فیدل کاسترو

پیچیدن یک سیگار 90 متری برای یاد بود فیدل کاسترو توسط یک توتونچی پیر

  1. ۱ سال،۹ ماه قبل
  2. ۰
سیگار 90 متری کاسترو

 یک توتونچی کوبایی در نودمین سالروز تولد فیدل کاسترو، رهبر انقلاب کوبا به افتخار وی یک سیگار برگ 90 متری پیچید. این سیگار قرار است به عنوان بزرگترین سیگار جهان در کتاب رکوردهای جهانی گینس ثبت شود.

 
همرسانی نوشتار: