چپ دست ها

مشهور ترین چپ دست های جهان در فرهنگ و سیاست

چپ دست های معروف در فرهنگ و سیاست

  1. ۱ سال،۹ ماه قبل
  2. ۰
چپ دست

 در گزارش تصویری زیر با برخی از مهمترین چهره‌های سیاسی و فرهنگی که چپ دست بوده‌اند آشنا می‌شوید. روز ۱۳ آگوست ( ۲۳ مرداد) به نام روز جهانی چپ‌دست‌ها نامگذاری شده‌است.
همرسانی نوشتار: