زیباترین زن دنیا

زیبایی طبیعی، بدون جراحی و آرایش

فلورانس کلگیت برنده زیبا ترین صورت بدون عمل جراحی و آرایش در مسابقه زیبایی طبیعی در برنامه لورین است.

  1. ۱ سال،۶ ماه قبل
  2. ۰
فلورانس کلیگت
نوداد -

فلورانس کلگیت توانست لقب زیبا ترین زن جهان بدون آرایش را با توجه به معیارهای زیبایی به خود اختصاص دهد.روزنامه الدیار لبنان نوشت از معیارهای در نظر گرفته شده مسافت بین گوش ها و مسافت بین چشمان نتیجه ای علمی خاصی را می دهد و همچنین مسافت بین چشمان به نسبت فاصله تا دهان نیز کمتر از یک سوم فاصله موهای سر تا چانه است که این معیار دیگری است.

فلورانس کلیگت

گفتنی است که کلگیت برنده زیبا ترین صورت بدون عملیات جراحی زیبایی و یا آرایش در مسابقه زیبایی طبیعی که در برنامه لورین در شبکه “RTV” انگلیس برگزار شد، برگزیده شد.