کم سن وسال ترین قهرمان گلف جهان

کودک 6 ساله انگلیسی قهرمان بازی گلف جهان شد.

جکسون 6 ساله بین 1450 بازیکن از 84 کشور جهان در مسابقاتی که در آمریکا برگزار شد، توانست مقام نخست را کسب کند. کودک انگلیسی، نابغه گلف نام گرفته است.

  1. ۱ سال،۷ ماه قبل
  2. ۰
جکسون گلف باز

جکسون که تنها 6 سال دارد، بین 1450 بازیکن از 84 کشور جهان در مسابقاتی که در آمریکا برگزار شد، توانست مقام نخست را کسب کند. کودک انگلیسی، نابغه گلف نام گرفته است.

جکسون

همرسانی نوشتار: