کم سن وسال ترین قهرمان گلف جهان

کودک 6 ساله انگلیسی قهرمان بازی گلف جهان شد.

جکسون 6 ساله بین 1450 بازیکن از 84 کشور جهان در مسابقاتی که در آمریکا برگزار شد، توانست مقام نخست را کسب کند. کودک انگلیسی، نابغه گلف نام گرفته است.

  1. ۱ سال،۱ ماه قبل
  2. ۰
جکسون گلف باز
نوداد -

جکسون که تنها 6 سال دارد، بین 1450 بازیکن از 84 کشور جهان در مسابقاتی که در آمریکا برگزار شد، توانست مقام نخست را کسب کند. کودک انگلیسی، نابغه گلف نام گرفته است.

جکسون