اثبات توانایی ها در سن 90 سالگی

وقتی ملکه الیزابت هوس می کند رنجرور براند !

ملکه الیزابت در سن 90 سالگی هنوز احساس پیری نمی کند. وی را در حال راندن رنجرور شاسی بلند می بینید.

  1. ۱ سال،۸ ماه قبل
  2. ۰
ملکه الیزابت

ملکه بریتانیا ثابت کرد که در ۹۰ سالگی توانایی رانندگی و کنترل ماشین را دارد به طوری که عروس جوان - دوشس کمبریج: کیت میدلتون- را در صندلی مسافر نشانده و به بازدید املاک اسکاتلند می‌روند.

دیگر مسافران رنجرور سبز تیره محافظان شخصی ملکه بودند. آنها پس از بازدید املاک اسکاتلند به پیک نیک خانوادگی و صرف ناهار در طبیعت پرداختند.

ملکه بریتانیا رنجرور می راند

ملکه بریتانیا رنجرور می راند

ملکه بریتانیا رنجرور می راند