شرکت در امور خیریه بعد از راهیابی به فینال

انتخاب 5 نفر نهایی مسابقه ملکه زیبایی روسیه 2016

نفرات راه یافته به فینال مسابقات ملکه زیبایی روسیه در یک مراسم خیریه با کودکان بی سرپرست روسیه به تقسیم شادیهایشان پرداختند

  1. ۱ سال،۷ ماه قبل
  2. ۰
ملکه زیبایی روسیه

در روز 9 سپتامبر بعد از مشخص شدن نفرات نهایی مسابقه ملکه زیبایی روسیه این نفرات به طور ناگهانی و بدون اطلاع قبلی در یک خیریه بزرگ روسیه به نام «روگتا» حضور یافته و با گرفتن عکس های دسته جمعی با کودکان تحت سرپرستی این خیریه لحظات زیبایی را رقم زدند.

نهرات نهایی ملکه زیبایی روسیه

نهرات نهایی ملکه زیبایی روسیه
همرسانی نوشتار: