شرکت در امور خیریه بعد از راهیابی به فینال

انتخاب 5 نفر نهایی مسابقه ملکه زیبایی روسیه 2016

نفرات راه یافته به فینال مسابقات ملکه زیبایی روسیه در یک مراسم خیریه با کودکان بی سرپرست روسیه به تقسیم شادیهایشان پرداختند

  1. ۱۱ ماه،۱ هفته قبل
  2. ۰
ملکه زیبایی روسیه
نوداد -

در روز 9 سپتامبر بعد از مشخص شدن نفرات نهایی مسابقه ملکه زیبایی روسیه این نفرات به طور ناگهانی و بدون اطلاع قبلی در یک خیریه بزرگ روسیه به نام «روگتا» حضور یافته و با گرفتن عکس های دسته جمعی با کودکان تحت سرپرستی این خیریه لحظات زیبایی را رقم زدند.

نهرات نهایی ملکه زیبایی روسیه

نهرات نهایی ملکه زیبایی روسیه


نوشتارهای مرتبط

تازه های چهره ها