احساس خوشبختی که به «بیلی بوش» گفته شد

«کیت وینسلت» از قلدران دوران کودکی خودش انتقام گرفت !

کیت وینسلت با کسب شهرت در سینما و تربیت فرزندان سالم و داشتن یک زندگی شاد از دختران دوره کودکی انتقام گرفت.

  1. ۱ سال،۸ ماه قبل
  2. ۰
انتقام کیت وینسلت از قلدران دوران کودکی

این بازیگر معروف به «بیلی بوش» خبرنگار مطرح آمریکایی، گفت که در زمان نوجوانی اش، او توسط دختران در مدرسه مورد اذیت قرار می گرفته است.

او گفت: من وقتی که جوان تر بودم به نوعی مورد آزار و اذیت قرار می گرفتم، در واقع به خاطر تپل بودن، دخترها همیشه به من حسادت می کردند چون من تا حدودی مثل یک نوجوان رفتار می کردم.

اما در حال حاضر این خانم 40 ساله ستاره موفق سینما است و احساس خوشبختی می کند.

وی افزود: «این انتقام من است. این کار دوست داشتنی که من با آن به خوشبختی رسیدم. من دارای بچه های سالمی هستم. من یک زندگی واقعا شاد دارم.