سه محور اصلی مناظره

چکیده نخستین مناظره تلویزیونی ترامپ و کلینتون

اولین مناظره از مناظره های سه گانه دونالد ترامپ و هیلاری کلینتون نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا در دانشگاه هافسترا برگزار شد.

  1. ۱ سال،۸ ماه قبل
  2. ۰
همه آنچه در نخستین مناظره ترامپ و کلینتون گذشت

دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوریخواه نیز در مورد برنامه های خود برای پیشرفت آمریکا گفت که مشاغل از کشور خارج می شوند و کشورهای دیگر ارزش پول خود را کاهش می دهند. 

باید جلوی این موضوع را گرفت و جلوی فرار شرکت ها از آمریکا را گرفت. 

کلینتون طرح ترامپ مبنی بر کاهش مالیات برای بهبود وضعیت اقتصادی آمریکا را مورد انتقاد قرار داد. 

ترامپ نیز در پاسخ با تشریح برنامه های مالیاتی خود گفت که مالیاتهای مشاغل آنچنان زیاد است که موجب فرار آنها از آمریکا برای حفظ سرمایه خود می شود. وی گفت که می توان با رهبری صحیح 2.5 تریلیون دلار را به آمریکا بازگرداند.

هیلاری کلینتون پنهان کاری برگه مالیاتی ترامپ را به چالش کشاند.

ترامپ: چهارهزارنفر در شیکاگو با سلاح کشته شده اند، دربرخی مناطق آمریکا خشونت وحشتناکی حاکم است.

هیلاری کلینتون بر جلب اعتماد جامعه با پلیس تاکید ورزید.

هیلاری ترامپ را به اقدامات نژادپرستانه متهم کرد.

کلیتنون هدف قرار دادن ابوبکر البغدادی را از الویت های برخورد با داعش دانست.

هیلاری کلینتون لفاظی های ترامپ را منجر به دور ساختن مسلمان از آمریکا دانست.

ترامپ: امنیت سایبری آمریکا باید افزایش یابد.

خستین مناظره ترامپ و کلینتون