شکایت خبرنگار روزنامه آمریکایی

شکایت جیسون رضائیان علیه ایران در دادگاه فدرال آمریکا

خبرنگار واشنگتن پست و خانواده وی از ایران در دادگاه فدرال آمریکا شکایت کردند.

  1. ۱ سال،۷ ماه قبل
  2. ۰
شکایت خبرنگار روزنامه آمریکایی

جیسون رضاییان خبرنگار روزنامه آمریکایی واشنگتن پست و خانواده اش، روز دوشنبه از شکایت علیه دولت ایران به دادگاه فدرال آمریکا خبر دادند.

وی در این شکوائیه که امروز آن را به دادگاه منطقه‌ای کلمبیا ارائه کرد مدعی شده است: من در ایران به گروگان گرفته شده بودم و به لحاظ روانی در طول بازداشت ۱۸ ماهه خود شکنجه شده ام.

وی در ادامه بدون اشاره به مستندات متعدد ایران در زمینه اثبات جاسوسی خود ادعا کرد که دستگیری اش برای تأثیرگذاری بر مذاکرات هسته ای و امتیاز گرفتن از آمریکا بوده است.

در این شکوائیه، جیسون رضائیان، برادرش علی رضائیان، و مادرشان مری رضائیان با استناد به قانون «استثناء تروریسم» در بند مصونیت خارجی، خواستار مقدار نامشخصی غرامت در ازای صدماتی که متحمل شده اند گشته اند. 

واشنگتن پست به نقل از متن شکایت می گوید فشارها آنقدر زیاد بود که رضائیان، برادرش و همسرش جداگانه به خودکشی فکر کردند.

جیسون رضائیان در حال حاضر دانشجوی بورسیه در دانشکده نیمن در دانشگاه هاروارد است.