15 نامزد نهایی ملکه زیبایی دختران ورزشکار روسیه + عکس ها

قضاوت این موضوع را به عهده شما می گذاریم اما نکته ای که ما بخوبی می دانیم این است زنان ورزشکار روسیه مقاوم و موفق هستند و هرگز دست از تلاش بر نمی دارند.

  1. ۳ ماه،۱ هفته قبل
  2. ۰
زیباترین ورزشکار زن روسیه

به گزارش نوداد (سکوی اجتماعی خبر) ضمناً نوعی تئوری در جهان وجود دارد که می گوید دختران روسی زیباترین دختران جهان هستند. به نظر شما کدامیک از این زنان ورزشکار لایق کلمه "ملکه زیبایی" است؟ از این لیست 15 نفره در پایان سال 2017 ماریا شاراپووا به عنوان ملکه زیبایی دختران ورزشکار کشور روسیه برگزیده شد.

1 ماریا شاراپووا (تنیس)

زیباترین ورزشکار زن روسیه

2 آلیا موستفینا (ژیمناستیک)

زیباترین ورزشکار زن روسیه

3 آدلینا ساتنیکوا (پاتیناژ)

زیباترین ورزشکار زن روسیه

4 یولیا لیپنیتسکایا (پاتیناژ)

زیباترین ورزشکار زن روسیه

5 ماریا ویچرنوا (گلف)

زیباترین ورزشکار زن روسیه

6 یلنا ایسنبایوا (پرش با نیزه)

زیباترین ورزشکار زن روسیه

7 یانا کودریاوتسوا (ژیمناستیک هنری)

زیباترین ورزشکار زن روسیه

8 یوگنیا مدودوا (پاتیناژ)

زیباترین ورزشکار زن روسیه

9 مارگاریتا مامون (ژیمناستیک هنری)

زیباترین ورزشکار زن روسیه

10 دریا کلیشینا (پرش طول)

زیباترین ورزشکار زن روسیه

11 دریا اسپیریدونوا (ژیمناستیک)

زیباترین ورزشکار زن روسیه

12 یولیا افیموا (شنا)

زیباترین ورزشکار زن روسیه

13 ناتالیا ایشچنکو (شنای موزون)

زیباترین ورزشکار زن روسیه

14 سوتلانا روماشینا (شنای موزون)

زیباترین ورزشکار زن روسیه

15 یانا یگریان ( شمشیربازی)

زیباترین ورزشکار زن روسیه