تصمیم خانم خواننده برای حفظ قدرت باروری

آیا تیلور سویفت تخمک های خودش را منجمد کرده است؟

بر اساس منابع موثق، تیلور سویفت تخمک های خودش را منجمد نکرده است

  1. ۱ سال،۷ ماه قبل
  2. ۰
آیا تیلور سویفت تخمک های خودش را منجمد کرده است؟

آیا تیلور سویفت تخمک های خودش را منجمد کرده است؟

بر خلاف گزارش های موجود، تیلور سویفت تخمک های خودش را منجمد نکرده است. این خواننده 26 ساله که در حال حاضر نگران ساعت بیولوژیکی خویش است و می خواهد مطمئن شود که او روزی صاحب فرزند شود. کودک یک روز داشته باشد. پس از چند رابطه ناموفق، تیلور به دوستانش گفت که او به دنبال منجمد کردن تخمک هایش است.

تیلور سویفت 1

این ادعا مطرح شده است که دوستان سویفت به او گفته اند که آرامش خودت را حفظ کن! و به او یادآوری کرده اند که او دارای زمان زیادی برای بارداری طبیعی است، اما ظاهراً این خواننده به این روش اصرار دارد. با منجمد کردن تخمک هایش، او احساس می کند که می تواند در مورد پیدا کردن مرد مناسب با آرامش عمل کند.

تیلور سویفت 2

اما با بررسی های به عمل آمده از منابع موثق، این نتیجه به دست آمد که سویفت تخمک هایش را منجمد نکرده است و این ادعا "درست نیست."

تیلور سویفت 3