روایت آشپز نهاد ریاست جمهوری

آبگوشت‌خوری احمدی‌نژاد و مشایی و علاقه‌شان به سنگک دو رو خشخاش و کدو تنبل‌!

احمدی نژاد یا مشایی گفته بود یکشنبه‌ها و چهارشنبه‌ها برای ما آب گوشت سنتی درست کنید

  1. ۱ سال،۷ ماه قبل
  2. ۰
روایت آشپز نهاد ریاست جمهوری

غلامرضا شاهین فرد سرآشپز نهاد ریاست جمهوری سبک و سیاق طعام و خورد و خوراک پاستورنشینان سابق را روایت کرده است.

مشایی رئیس دفتر نهاد ریاست جمهوری به من می‌گفت برایمان کدو تنبل بدون روغن در فر بپز و این کدو تنبل‌ها را عصرانه با احمدی نژاد میخوردند

بعضی وقت‌ها قاسم (احمدی نژاد را دایی خطاب می کرد) می آمد و می گفت دایی (احمدی نژاد) سنگک دورو خشخاش می خواهند

وی همچنین در رابطه بی توجهی رئیس جمهور سابق به خانواده شهدا گفت: آقای احمدی نژاد کمتر به خانواده شهدا توجه می کرد؛ در این زمینه اینقدر که از آقایان خامنه ای و هاشمی و خاتمی راضی ام از احمدی نژاد راضی نیستم.

همرسانی نوشتار: