1. شهروند خبرنگاری

فیلمی از کچل کردن بازیگر معروف

رضا عطاران و خاطره حاتمی در فیلم «قرنطینه»

تراشیدن سر برای گریم واقعی در فیلم سینمایی قرنطینه

  1. ۳ ماه قبل
  2. ۰